Beat Of The Night


Feel the beat of the night
I wanna drive you to my pray
Feel the beat of the night
The beat of the night
The beat of the night
The beat of the night

You don't understand why I keep on praying
I don't feel the pain holding on my faith
Do you feel secure, do you feel in chains?
Life is not a game and you're not here to play
You don't feel alright everywhere you go
Time is getting cold and nothing's going on
You can't loose your mind you can't loose your face
Lord won't let you down when you need to stay

Feel the beat of the night
I wanna drive you to my pray
Feel the beat of the night
You know you'll never change your way
Feel the beat of the night
The beat of the night
The beat of the night

Life will never be, never be the same
We could lose control, we could be afraid
Things inside of me made change that way
The power of your love revives everydayCaptcha
Liedje Alexia Beat Of The Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beat Of The Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alexia Beat Of The Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beat Of The Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.