Claro De Luna


A voice in the night
Baby I hear you calling
A light in the dark
And I remember the pain in my heart

Claro de luna

A voice in the night
Baby I hear you calling
A light in the dark
And I remember the pain in my heart

A passion inside
Said that you loved me and would never give up
But you told me lies oh baby
Changed your mind, ran away and said goodbye

Claro de luna
I'll never forget my baby
Claro de luna
I'll never forget my sweetest night

Claro de luna

I don't wanna cry
But tears keep on falling
I was so blind
I should have known there was something to hide

I gave you my life
And all that you wanted from me was a night
I've opened my eyes now baby
You played with my heart, now i break down and cry

A voice in the night
Baby I hear you calling
A light in the dark
And I remember the pain in my heartCaptcha
Liedje Alexia Claro De Luna is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Claro De Lunamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alexia Claro De Luna downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Claro De Luna in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.