Dire Dare


Oh Baby ,
andava cosi bene!
mi davi tutto quello che
cercavo nell' amore

Poi come niente
in un instante
Tu dove sei?

Oh darling
almeno dimmi con chi stai!
What you gonna do with it?

Power glower
living on a flower
mama keep on telling me
baby take a shower
dire dare
che cosa c'é di male
gira il mondo gira
me che cosa devo fare

Power glower
living on a flower
mama keep on telling me
baby take a shower
dire dare
che cosa c'é di male
giro giro tondo

Oh baby
ho perso il grande amore
mi hai preso il cuore e l'anima
io muoio di dolore

Probabilmente non era importante
forse per te
oh darling (darling darling)
te la faro pagare sai , yes
what you gonna do whit it?

Power glower
living on a flower
mama keep on telling me
baby take a shower
dire dare
che cosa c'é di male
gira il mondo gira
me che cosa devo fare

Power glower
living on a flower
mama keep on telling me
baby take a shower
dire dare
che cosa c'é di male
gira il mondo gira
me che cosa devo fare

Power glower
living on a flower
mama keep on telling me
baby take a shower
dire dare
che cosa c'é di male
giro giro tondo

YOU'VE GOT WHAT YOU WANT
THAN YOUR LEFT HER ALL ALONE
NOW LISTEN TO ME BOY
'COS MY TWO SONS WANNA TALK TO YOU!

Power glower
living on a flower
mama keep on telling me
baby take a shower
dire dare
che cosa c'é di male
gira il mondo gira
me che cosa devo fare

Power glower
living on a flower
mama keep on telling me
baby take a shower
dire dare
che cosa c'é di male
gira il mondo gira
me che cosa devo fare

Power glower
living on a flower
mama keep on telling me
baby take a shower
dire dare
( UNO NON PUO' SPARIRE COSI'
HAI CAPITO SAI)
che cosa c'é di male
giro giro tondo

Power Glower
Living On a flowerCaptcha
Widget
Liedje Alexia Dire Dare is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dire Daremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Alexia Dire Dare downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dire Dare in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.