Songtekst van All Wound Up: Comfort In Compromise

Comfort In Compromise


A Desprite Man Leans Out A Window
It's The Second Story
Hasn't Learned His Lesson From The First
And He's Convinced Himself That Life
Is Cynical, And Very Little To Hold Onto
And Nothing We Can Say Will Change His Mind

It's Never Black And White
The Answers Hiding In The Middle
But You Find Comfort In Your Compromise
The Choices That You Make Are Final
You Don't Get Another Chance

A Young Girl Lays In Bed
Her Body Raped Her Mind Is Racing
Has She Contracted A Disease, Or Worse
A Baby She Won't Want To Keep
If It Has His Eyes, It Also Has It's Mothers Despise
And Nothing We Can Say Will Make It RightCaptcha
Liedje All Wound Up Comfort In Compromise is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Comfort In Compromisemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All Wound Up Comfort In Compromise downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Comfort In Compromise in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.