Hero


Everybody Wants To Be The Hero
You Can See It In The Eyes Of Everyone
But You Always Like To Play The Zero
I Am Sick Of Watching Time To Chord
Cause I've Seen You Start To Crack

We Can See This Isn't What You Are
Alienated Friends That Watch You From Afar
We Can See This Isn't What You Want
You Left It Far Behind
You Can't Tell Me That Those
Problems Persist In Your Mind

Everybody Wants To Be A Hero
You Can See It In The Eyes Of Everyone
We All Know What You've Become
It's Why You Run From Everyone
No Turning Backs Against The Wall
And This Time You Take The Fall

It Takes A Liftime To Decide
If There's A Hero Trapped InsideCaptcha
Widget
Liedje All Wound Up Hero is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heromits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All Wound Up Hero downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hero in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.