On My Own


Give Me That Open Road
To Where We'll Play Tonight
The Thick Smell Of Black Exhaust
And I'm Exhausted Now But"¦

Here I Stand
See Me Standing On My Own
I Know This Is Where I Belong
On My Own
See Me Stand
Now I'm Standing On My Own
Where I Belong
On My Own

Here's Where My Heart Is
In Front Of All You Kids
I'm All Wound Up
Underneath These Lights

This Is What I Live For
I Give It Everything
So Show Me You're Emotion Tonight
Show Me Whats InsideCaptcha
Widget
Liedje All Wound Up On My Own is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied On My Ownmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All Wound Up On My Own downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje On My Own in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.