A Muse


In the night, black thoughts, alone
I sit by the bed and dream
I drink in memories
Some make me smile
Some make me scream
And the music comes out
And I feel so many things
Searching for the word

And solitude calls me from afar
For a boy and his thoughts are never truly alone
In blackness

By the light of this black lamp
I lie on the bed and scram
I'm drowning in memories
Some make me smile
Some make me dream
And the music comes out
And I feel so many things
Searching for the wordCaptcha
Widget
Liedje All A Muse is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Musemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All A Muse downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Muse in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.