Cause


Up
from the mud
one seed
four seasons,
just because is good enough
of a reason
every pain you've ever known
was coaxing diamonds out of coal
have no fear at all
you have a soul, it can't be owned,
take the heat
take control
you're free
that's the only way to be
up
from the dust
one heart
ten fingers
just because is good enough,
it's the only reason-
every pain you've ever known
was coaxing diamonds out of coal
have no fear at all
you have a soul, it can't be owned,
take the heat
take control
you're free
that's
the only way to beCaptcha
Widget
Liedje All Cause is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Causemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All Cause downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cause in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.