Million Bucks


(LYRICS # MUSIC #,!) 2:06
Everybody says they want a million bucks
But I'd rather have a million days with you
My account dosen't go that high
It doesn't mean you have to sat goodbye to me
Can't promise you a million bucks
But I can promise I'll be good to you
Everybody wants a million bucks
But I'd rather have a million days with you
Day one we'd go fishing
Dollar movies on day two
Days three and four we'd spend in bed
Just like we used to
A million days with you
Would go by much too fast
But I've got a million ways for our friendship to last
I've got a million ways
Everybody says they want a million bucks
But I'd rather have a million days with you
My account dosen't go that high
It doesn't mean you have to sat goodbye to me
Day five we would ride our bikes
Camping on day six
Days seven and eight I'd show you how much I love you
A million days with you
Would go by much too fast
But I've got a million ways for our friendship to last
I've got a million ways
Everybody says they want a million bucks
But I'd rather have a million days with you
My account dosen't go that high
It doesn't mean you have to sat goodbye to me
Can't promise you a million bucks
But I can promise I'll be good to you
Everybody wants a million bucks
But I'd rather have a million days with you
A billion days with you
A billion days with youCaptcha
Widget
Liedje All Million Bucks is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Million Bucksmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All Million Bucks downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Million Bucks in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.