Copping Z's


I get up in the morning
But mostly in the afternoon
The sun gets up too early
The moon goes down too soon

What can I expect from the day ahead?
Maybe I'll just sleep instead, no escaping it

Sunrise, who owns your time?
9-5 for life

What can I expect from the years ahead?

I get up in the morning
But mostly in the afternoon
The sun gets up to early
The moon goes down to soon

If you would go away I could sleep all day
But up is where I have to get, no escaping itCaptcha
Widget
Liedje All Copping Z's is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Copping Z'smits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje All Copping Z's downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Copping Z's in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.