Songtekst van American Pie Soundtrack: Everything To Everyone

Everything To Everyone


(Everclear)

You put yourself in stupid places
Yes I think you know it's true
Situations where it's easy to look down on you
I think you like to be the victim
I think you like o be in pain
I think you make yourself a victim almost every single day
You do what you do
You say what you say
You try to be everything to everyone
You know all the right people
You play all the right games
You always try to be everything to everyone
Yeah you do it again
You always do it again
You say they taught you to read and write
Yeah they taught you how to count
I say they tought you how to buy and sell your own body by the pound
I think you like to be their simple toy
I think you love to play the clown
I think you are blind to the fact that the hand you hold is the hand that holds you down
Spin around and fall down
Do it again
You stumble and fall
Yeah why don't you ever learn
Spin around and fall down
Do it again
Come on now
Do that stupid dance for me
You do what you do
You say what you say
You try to be everything to everyone
You jump through the big hoop
You play all the right games
You try to be everything to everyone
Spin around and fall down
Do it again
You stumble and you fall
Yeah you do it again
Spin around and fall down
Do it again
You stumble and you fallCaptcha
Widget
Liedje American Pie Soundtrack Everything To Everyone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Everything To Everyonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje American Pie Soundtrack Everything To Everyone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Everything To Everyone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.