Songtekst van American Pie Soundtrack: Vintage Queen

Vintage Queen


Once there was this girl I knew
She had all she could want
But her unhappiness
Preceded what she bought
She said, "Everyone around here
Is wasting my time"
All of her possessions
Couldn't make her feel fine
She wants everyone to sit around
And talk about her life
Don't ask her how she feels
'Cos that would be a lie

Chorus:
Don't tell me 'cos you know
I know it hurts
Don't tell me 'cos you know
It's gotten worse
Don't tell me 'cos you think
I don't know shit about the way you feel
Tell me 'cos
I don't want you to hurt

She sat around like a vintage queen
To complain about the world
She says how she's much better than you
She's a special girl
She said, "Everyone around here
Is wasting my time"
All of her boyfriends
Couldn't make her feel fine

Chorus

She said, "Everyone around here
Is wasting my time"
All of her boyfriends
Couldn't make her feel fine

Chorus
Chorus
ChorusCaptcha
Liedje American Pie Soundtrack Vintage Queen is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Vintage Queenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje American Pie Soundtrack Vintage Queen downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Vintage Queen in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.