Songtekst van American Pie Soundtrack: Summertime

Summertime


Hello to your mother , your brother , significant other
I am the summertime
and I'm here to free your mind
Kick off your shoes the blues and use anything but your mind
'cause this is the summertime
and it's here to free your mind

How many other people can you save today
don't you think it's high time that you sail away
leave today , don't fall behind

Try something new, turn into you if only for a short time
and feel your head recline
kick off your shoes , the blues and use anything but your mind
'cause this is the summertime

How many other people can you save today
don't you think it's high time that you sail away
leave today don't fall behind

Hello to your mother , your brother, significant other
I am the summertime and I'm here to free your mindCaptcha
Widget
Liedje American Pie Soundtrack Summertime is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Summertimemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje American Pie Soundtrack Summertime downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Summertime in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.