Heaven Can Wait


You say you don't even care about love, well that's alright baby
I've got a face in my hair, I've got a face in my hair,
I've got a face in my yeah yeah yeah

You know what I should do with you now
I'll take you in hand, and walk you to a new land

Chorus :

Now I'm right about love, Now I'm right about hate
Now I'm right about tomorrow, Cos heaven can wait

You say you don't even care about toys, well that's alright baby
I've got a fish in my pond, I've got a fish in my pond
I've got a fish in my pond, I've got a fish and of it I'm fond

They say I shouldn't stand by the drinks machine
They tell me that the lime's run out

Repeat Chorus

You say you don't even care about love, well that's alright baby
I've got a fish in my pond, I've got a fish in my pond
I've got a fish in my pond, I've got a fish in my pond
I've got a face in my hair, I've got a face in my hair,
I've got a face in my hair, I've got a face in my yeah yeah yeahCaptcha
Liedje Angry Salad Heaven Can Wait is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Heaven Can Waitmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angry Salad Heaven Can Wait downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Heaven Can Wait in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.