Kent


Casanova you had it all, but you had to die one day
Duchess Topless you had it all, but you had to cry one day
Cry one day, cry one day

Chorus :

Why don't you live in a house in Kent
Spend all your money in Brent
Why don't you live in a house in Kent
And don't ever move
Why don't you live in a house in Kent
Believe that it's heaven sent
Live in a house in Kent
And don't ever move

Senôr Picasso you had it all, but you had to die one day
Brandon Marlow you had it all, but you got to cry one day
Cry one day, cry one day

Repeat Chorus

Move, move, move

All you comedians you made us laugh, but you got to die one day
And cathedrals standing tall, well you got to fall some day
Fall some day, fall some day

Repeat Chorus

Move, move, moveCaptcha
Liedje Angry Salad Kent is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Kentmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angry Salad Kent downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Kent in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.