Songtekst van Big Black: The Power of Independent Trucking

The Power of Independent Trucking


The backbone of this country is the independent truck
The power of the trucker comes from his truck
mm mm mm mm cab overhead
That's where those truckers generate their
Backbone, backbone, backbone, backbone
mm mm mm mm mm mm fist in my face

Backbone, backbone, backbone, backbone
Move you move like an animal
Making a noise like an animal
Fornicate and fornicate
Sing a song about fornicate
Make you move like an animal
Making a noise like an animal
Bake a chicken and pluck an eye
We're gonna talk about mm mm
Sing a song about fornicate
Sing a song about fornicate
Fornicate and fornicate
Sing a song about fornicate
BackboneCaptcha
Widget
Liedje Big Black The Power of Independent Trucking is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Power of Independent Truckingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Big Black The Power of Independent Trucking downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Power of Independent Trucking in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.