Born To Rock & Roll(Jackson Spires)
Now I've been workin' hard for so many years
Just tryin' to get myself by
Can't talk to people you don't know
That's why some of you die
Well, I live so hard and I learn so well
Just to push myself along
But if you're born to Rock & Roll, you should know
I've drank 'shine from a Mason jar
To pass my time away
Set my sights on a distant star
'Cause I wanted it that way
I learned to read and write, sing and fight
And all those other things
I'm gonna Rock & Roll, baby,
For you tonight
I'm comin' home
Lord, don't you know
When the wind it blows
I was born to Rock & Roll
I'm on my way to see Mr "JJ"
To tell of things that I've seen
To show him, baby, that I got more
Moves than your local Cajun Queen
Can't talk to people that you don't know
That's why some of you die
But if you're born to Rock & Roll
Then you should know
I'm comin' home
Lord, don't you know
When the wind it blows
I was born to Rock & Roll
I was born to Rock & Roll
I was born to Rock & RollCaptcha
Widget
Liedje Blackfoot Born To Rock & Roll is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Born To Rock & Rollmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blackfoot Born To Rock & Roll downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Born To Rock & Roll in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.