Chilled To D'boneShame, shame, shame, on you baby,
Turn around and see what you have done,
You've taken my time, drug it down the line,
Don't be so sure now that you've won,
Oh, you teased me, sometimes you pleased me,
But now I'm gone, gone, gone

Chorus:
Took me, shook me, see what you've found,
I'm not gonna take no more foolin' around,
Rolled me, sold me, left me alone,
I'm here to tell you, I'm cold baby, I'm cold baby,
I'm Chilled to d'Bone

Pain, pain,pain me baby, well it's just like cold steel
Through my heart,
Whoa, you took your time, to twist it, now I find,
Never knew love could be so sharp,
Oh, you teased me, sometimes you pleased me,
But now I'm gone, gone, gone

Chorus:
Took me, shook me, see what you've found,
I'm not gonna take no more messin' around,
Rolled me, sold me, left me alone, I'm here to tell you,
I'm cold baby, I'm cold baby, gettin' colder all the time,
Cold baby, I'm cold baby,
I'm Chilled to d'Bone

Why are you doin' me wrong I want to know,
Why is your vengence so strong?
You turned your back on me so many times,
How could you think I could be so blind?

Took me, shook me, see what you've found,
I'm not gonna take all this foolin'' around,
Rolled me, sold me, left me alone, I'm here to tell you,
I'm cold baby, I'm cold baby, I'm Chilled to d'Bone

Well I'm Cold baby, yeah I'm gettin' chilly,
Ah, chilly, chilly to the boneCaptcha
Widget
Liedje Blackfoot Chilled To D'bone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Chilled To D'bonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blackfoot Chilled To D'bone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Chilled To D'bone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.