Dry County


Ah, sitting in the back seat of a low
Ride automobile
We're cruisin' on the outskirts
Lookin' for a two-legged deal

We got a Dry County, can't find no spirits here
Dry County, run for your life out of fear
For things that you cannot find
Across a Dry County line

If the signs say liquor in the front baby
And poker in the rear
All you find is trouble
It's best that you get out of here

-Chorus:
You got a Dry County, can't find no vices here
No, no, no, no, no
Dry County, run for your life out of fear
Run for your life out of fear
Can't find no spirits nowhere
For things that you cannot find across
A Dry County line

Ah, LA to London, Buzzard Country, New Mexico
Detroit, Atlanta,
There ain't no place that's too far to go To get away from this
Dry County, can't find no vices here
Dry County, run for your life out of here
Ah, run baby, keep on runnin'
Ah, there ain't no Busch nowhere
For things that you cannot find
Across a Dry County lineCaptcha
Liedje Blackfoot Dry County is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dry Countymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blackfoot Dry County downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dry County in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.