Its All Over NowWe should have but we didn't
We would of if we could
But it just didn't happen
And you never understood

Can't blame a man for tryin'
Tryin' to make it last
Now you stand here cryin'
Over memories of the past

I'm not looking to hurt you
So I'll just say good-bye
It's all over now

Well sometimes it happens
Turns out that way
To many miles between us
With nothing left to say

Oh I'll never get over
This look in your eyes

Doing all our best to figure out
That it's too late now baby
'Cause it's all over now

This broken heart of mine is no surprise
And isn't that what life is all about
Doing all our best to figure out
But it's too late now baby
'Cause it's all over now

Too late to turn back babyCaptcha
Widget
Liedje Blackfoot Its All Over Now is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Its All Over Nowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blackfoot Its All Over Now downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Its All Over Now in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.