Divinely BeautifulI draw from Your water of life
From the spring of Your salvation
You're all I want in heaven
You're all I want in earth
And here in Your presence
Oh how refreshing you are

Divinely Beautiful
Divinely Beautiful
You are so Beautifully Divine

You hold me hand tonight
And take me into glory's sight
Now I am still before You
I know that You are God
Your beauty shines forth on me
As praise springs from my heart

Words cannot express
But I will try with these
Divinely BeautifulCaptcha
Widget
Liedje Blind Divinely Beautiful is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Divinely Beautifulmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blind Divinely Beautiful downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Divinely Beautiful in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.