Turn On Your MindSee the rain clouds gather
On the blue mirrored sky
All this you behold
But somehow you ignore

See a blazing sunset
Burning out the day
All the you behold
But trade for whats no worth

All the beauty
What you offer
I could never ever refuse

See the white hot stars
Thousand year old light
All this you behold
A miracle you just don't see

Property is just that
It will never be any more
A car is just a car
Offering debt
Taking precious moments

Why must humans
Abandon the beauty
We've been given?
Turn off the TV
Hold hands with someone special
Turn on your mind
Wake to a glorious new dayCaptcha
Widget
Liedje Blind Turn On Your Mind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Turn On Your Mindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Blind Turn On Your Mind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Turn On Your Mind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.