Devil's Eyes


Devil's eyes
I can see them when they scream
At night
Living with me in my dreams
You either love everything
You either love everything
I am right
There is no other way
To fight
Everything I have to say
You either love everything
You either love everything

There's a sound
That we make when we sleep
Around
Walking through it like a trance
Unhappy movements in your eyes
Unhappy movements in your eyes
Happens fast
Never planned out in your mind
To last
People want but can't decide
Unhappy movements in your eyes
Unhappy movements in your eyesCaptcha
Widget
Liedje Buck 65 Devil's Eyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Devil's Eyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Buck 65 Devil's Eyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Devil's Eyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.