Devil Eyes


I got so tired of meaningful looks
I got so tired of comin' up tame
I was so bothered by those balmy breezes
I was side swiped by smoke fever
They was a crawlin'
Oh down beneath my skin
Til mama come a runnin'
A mama came a runnin'
Mama came a runnin'
Lord said she got a recipe
Oh and she don't need no fancy sauce
Yah those devil eyes
Lord they stare right through me
Those devil eyes
Look right through me
Aww melt my soul downCaptcha
Widget
Liedje Tim Buckley Devil Eyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Devil Eyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tim Buckley Devil Eyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Devil Eyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.