Songtekst van Callum Clone Syndrome: Red Devils Eyes

Red Devils Eyes


I walk backwards I walk straight
I walk right into you holy comfort gate
I think backwards I think straight
I think right into your scriptive taste
I kiss the bitch in your pure divine
This is a message to the things you hide
Does it make sense does it rhyme?
Why is burden worth all this time?

Baby, Red devils eyes the look of thunder, suprised the red devils eyes
Baby, Red devils eyes the look of thunder, suprised the red devils eyes

I walk side ways and I walk straight
I walk right back into your holy comfort gate
I think backwards I think straight is it tension is it fate?
I get the kicks from your pure devine
It's from the devil that you seem to hide
Does it make sense does it rhyme?
You are where the red devil lies

Baby, Red devils eyes the look of thunder, suprised the red devils eyes
Baby, Red devils eyes the look of thunder, suprised the red devils eyes

Welcome to the breakdown, there's many feelings in here
Welcome to the showdown, where I'm confronting my fears
Is it to show to you that these feelings are beginning to peel
Or is it to prove to you that they were surreal

Baby, Red devils eyes the look of thunder, suprised the red devils eyes
Baby, Red devils eyes the look of thunder, suprised the red devils eyes (Red, red, red, red Devils eyes)

Red, red Devils eyes
Red, red, red, red Devils eyes

Red, red Devils eyes
Red, red, red, red Devils eyesCaptcha
Widget
Liedje Callum Clone Syndrome Red Devils Eyes is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Red Devils Eyesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Callum Clone Syndrome Red Devils Eyes downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Red Devils Eyes in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.