The Surgeon's Housewhere did my father find this photograph?
where is the spite, the narrowed eyes?
she was so beautiful in black and white
anywhere else, would i recognize that smile

is it like mine?

was this before she died from making the best of it?
prehistory in tacked-up polaroid
proof of a life nothing survived
anger like amber, where they're fossilized
maybe i like the way it dulls the light

anaesthetized

were we ever alive?

it's so cold inside the surgeon's house tonightCaptcha
Widget
Liedje Burning Airlines The Surgeon's House is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Surgeon's Housemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Burning Airlines The Surgeon's House downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Surgeon's House in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.