Orien


Abbiamo aperto gli occhi
su una solitudine dal volto di pietra
calata sui nostri corpi
come Sudario infuocato e Sindone insanguinata
A ricordo di immani crocefissioni

Dal fondo di ricordi grigi e sbiaditi
la Regina Tristezza ha infranto i nostri sogni
come specchi di luce

Ed ora, respirando il sangue
che sgorga dalle nostre ferite,
affrontiamo il nostro peggior nemico: la Vita

Dal nulla
Nel nulla
In eternoCaptcha
Liedje Canaan Orien is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Orienmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Canaan Orien downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Orien in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.