Under Your Skin


Close
Did I get under you skin? / More than once, where would
you begin? / I can tell when you smile / The thoughts
you're concealing and what you won't say / I say we're
both afraid / As far as I can tell we're both in this
hell / It's in both of our eyes / Kicking and screaming,
yelling to get out / I got a sick feeling / You do too my
dear / I think we know that something's wrong / And I'm
sick of being the one to cause you fear / Should I be
moving along? / Did I get under your skin? / Once thick,
ice appears to be thin / Why can't you crack a smile? /
The ice breaking, pass it off a styleCaptcha
Widget
Liedje Cardinal Sin Under Your Skin is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Under Your Skinmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Cardinal Sin Under Your Skin downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Under Your Skin in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.