Again and Again


i want to know if you need me right now
and if you need me right now
could you tell me that you'll never leave me?

i want to know if you see it right now
and if you see it like i do
then you know we're finally here we're here

i will wander, i will fall
i will run right through it all
again and again and again
you just have to say the word

i want to know if you know me right now
and if you know me right now
then you know what it is to hold me
i've had to hold me too

and i wanna know who you're longing for

i will wander, i will fall
i will run right through it all
again and again and again
you just have to say the word

cause, i wanna know how it feels, how it feels
how it feels to have you in my arms, in my arms

i will wander, i will fall
i will run right through it all
again and again and againCaptcha
Widget
Liedje Caroline's Spine Again and Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Again and Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Caroline's Spine Again and Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Again and Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.