Cotton Fields


When I was a little bitty baby
My mama would rock me in my cradle
In them old cotton fields back home
It was down in Louisiana
Just about a mile from Texarkana
In them old cotton fields back home

Oh, when those cotton ball get rotten
You can't need very much cotton
In them old cotton fields back home
It was down in Louisiana
Just about a mile from Texarkana
In them old cotton fields back home

When I was a little bitty baby
My mama would rock me in my cradle
In them old cotton fields back home
It was down in Louisiana
Just about a mile from Texarkana
In them old cotton fields back home

Oh, when those cotton ball get rotten
You can't need very much cotton
In them old cotton fields back home
It was down in Louisiana
Just about a mile from Texarkana
In them old cotton fields back home

--- Instrumental ---

When I was a little bitty baby
My mama would rock me in my cradle
In them old cotton fields back home
It was down in Louisiana
Just about a mile from Texarkana
In them old cotton fields back home
In them old cotton fields back homeCaptcha
Widget
Liedje C.c.r. Cotton Fields is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cotton Fieldsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C.c.r. Cotton Fields downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cotton Fields in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.