Songtekst van C.c.r.: Have You Ever Seen The Rain?

Have You Ever Seen The Rain?


Someone told me long ago
There's a calm before the storm,
I know!
It's been comin' for sometime
When it's over so they say
It'll rain on a sunny day,
I know!
Shining down like water!

I wanna know: have you ever seen the rain?
I wanna know: have you ever seen the rain
Comin' down on a sunny day

Yesterday and days before
Sun is cold and rain is hard,
I know!
Been that way for all my time
Till forever on it goes
Thru the circle fast and slow,
I know
It can't stop I wonder!

I wanna know, have you ever seen the rain?
I wanna know, have you ever seen the rain
Comin' down on a sunny day?

YEAHHHHH!

I wanna know, have you ever seen the rain?
I wanna know, have you ever seen the rain
Comin' down on a sunny day?Captcha
Liedje C.c.r. Have You Ever Seen The Rain? is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Have You Ever Seen The Rain?mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje C.c.r. Have You Ever Seen The Rain? downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Have You Ever Seen The Rain? in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.