Melody's Song


What would it take to see your smile,
And what would it take to hear your laugh again,
What would it take to trade our tears in for a better day,
If we only had our way,

We would erase the passing year,
Take back what isn't here,
And always remember,
We'd give a decade of our own,
To bring back what's lost and gone,
And always remember,
And always remember

Can we see you in our dreams,
Take hold of the memory,
And always remember,
And with every gentle breeze,
Comes the sweetest melody,
And always remember,
And always remember

Wherever you are,
One day we'll be there with you,
Wherever you are,
One day we'll be there with you,
With youCaptcha
Liedje Closet Monster Melody's Song is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Melody's Songmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Closet Monster Melody's Song downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Melody's Song in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.