I Smell A Lawsuit


You look like I could use a drink
I never have time to stop and think
who even owns these songs I sing
It's time we read the fine print
(Who wants to be a superstar?)
They'll tell you the love you
But all they want is money
(Who wants to be a superstar?)
And when they make promises
Get them in writing
Sometimes I fell like they all hate music
They'll wine you and dine you, but never put out
By the time you're in the sack you're already bored
Its time we read the fine print
(Who wants to be a superstar?)
They'll tell you the love you
But all they want is money
(Who wants to be a superstar?)
And when they make promises
Get them in writing
(Who wants to be a superstar?)
They'll tell you the love you
But all they want is money
(Who wants to be a superstar?)
And when they make promises
Get them in writing
super star
I smell a lawsuit (X12)Captcha
Liedje Dolour I Smell A Lawsuit is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Smell A Lawsuitmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dolour I Smell A Lawsuit downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Smell A Lawsuit in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.