(No) Ordinary People


When you left me, cavalcading and smiling
Doing no good, doing no harm, doing nothing at all
Make a wish now, I'm a holy cow,
but god still loves me the same
Look at you, look at who is sleeping over tonight

Oh, Oh, there are no ordinary people

Half-galloping, half-starving, waiting for a world war
Feeling dirty, looking apart, falling at your door
Hey, make me wish I was a holy cow, but what who for?
Look at you, looking so blue, and look who's hitting the floor

Oh, Oh, there are no ordinary people

And I don't understand why you followed me home
(what was on your mind?)
And I can't understand why you said goodbye
(is this really goodbye?)

Oh, Oh, there are no ordinary people
(Check your face, you look just like your mother!)
Oh, Oh, there are no ordinary peopleCaptcha
Liedje Dolour (No) Ordinary People is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied (No) Ordinary Peoplemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dolour (No) Ordinary People downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje (No) Ordinary People in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.