Pretend


Pretend
Don Williams
Frank Lavere / Cliff Parman / Lew Douglas
Album: Borrowed Tales

Pretend your happy when you're blue
It isn't very hard to do
And you'll find happiness without and in
Whenever you pretend

Remember anyone can dream
And nothing's bad as it may seem
The little things you haven't got could be a lot
If you pretend

You'll find a love you can share
One you can call all your own
Just close your eyes she'll be there
You'll never be alone

And if you sing this melody
You'll be pretending just like me
The world is mine it can be yours my friend
So why don't you pretend

You'll find a love you can share
One you can call all your own
Just close your eyes she'll be there
You'll never be alone

And if you sing this melody
You'll be pretending just like me
The world is mine it can be yours my friend
So why don't you pretend
Beoordeling: 10/10 - 2 stemmenCaptcha
Liedje Don Williams Pretend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pretendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams Pretend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pretend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.