I Believe In Love


i dont believe in superstars
organic food and foreign cars
i dont believe the price of gold
the certanty of growing old
that right is right and left is wrong
that north and south cant get along
that east is east and west is west
and bein first is always best

but i believe in love
i believe in babies
i believe in mom and dad
and i believe in you

well i dont believe that heaven waits
for only those who congregate
i'd like to think of god is love
he's down below
he's up above
hes watchin people everywhere
he knows who does and doesn't care
and im an ordinary man
sometimes i wonder who i am

but i believe in love
i believe in music
i believe in magic
and i believe in you

i know with all my certainty
whats goin on with you and me
is a good thing
its true
i believe in you

i dont believe virginity
is as comon as it used be
in workin days and sleepin nights
that black is black and white is white
that superman and robinhood
are still alive in hollywood
that gasoline's in short supply
the risin cost of gettin by

but i believe in love
i believe in old folks
i believe in children
i believe in you

i believe in love
i believe in babies
i believe in mom and dad
and i believe in you

(music fades)Captcha
Liedje Don Williams I Believe In Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Believe In Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams I Believe In Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Believe In Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.