Songtekst van Don Williams: Say It Again (Single Version)

Say It Again (Single Version)


Oh all I needed, was one look
One magic moment, was all it took
From that moment, I loved you so
Now that I've found you, I'm never going to let you go

So come on say it, say it again
It sounds so good, say it one more time and then
Woah if you mean, it say it again
The hard part's over and the loving part begins

Oh hold me closer, make me warm
I feel wanted here in your arms
I've been lonely for too long
I've waited a life time for you to come along

So come on say it, say it again
It sounds so good, say it one more time and then
Woah if you mean it, say it again
The hard part's over and the loving part begins

Come on say it, say it again
It sounds so good, say it one more time and then
Woah if you mean it, say it again
The hard part's over and the loving part beginsCaptcha
Liedje Don Williams Say It Again (Single Version) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Say It Again (Single Version)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Don Williams Say It Again (Single Version) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Say It Again (Single Version) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.