Flattening of Emotions


Where is the person that could have been
Who, what took over, when did the end begin
Should we not prepare for the uncertain
Mysteries of our life, of our destiny
See things that are not there
Intruding voices
What went wrong to their picture perfect life
They once knew - Flattening of emotions
A mind shared by an uninvited stranger
Which comes and goes as choose to appear
Should we not prepare for the uncertain
Mysteries of our life, of our destiny
See things that are not there
Intruding voices
What went wrong to their picture perfect life
They once knew - Flattening of emotionsCaptcha
Widget
Liedje Dr. Death Flattening of Emotions is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Flattening of Emotionsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Death Flattening of Emotions downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Flattening of Emotions in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.