Suffocation


I'm sick of exploitation
Nothing but suffocation
So tired of false
Statementes
To much alienation

When will we face the
Truth
Are we all fools?

No, nobody is gonna tell
What to do
No, I'm really not afraid
Lose

Don't push your medication
Insane intoxication
We're lost illusion
Blind faith and no
ConclusionCaptcha
Liedje Dr. Sin Suffocation is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Suffocationmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dr. Sin Suffocation downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Suffocation in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.