In My Dreams


In my dreams (4x)
(In my dreams) I can go everywhere
(In my dreams) I don't have to care
(In my dreams) Follow red balloons
(In my dreams) Only lovely tunes
I can go everywhere
I don't have to care
Follow red balloons
Only lovely tunes

In my dreams (4x)
(In my dreams) I can go everywhere
(In my dreams) I don't have to care
(In my dreams) Follow red balloons
(In my dreams) Only lovely tunes
(In my dreams) I can go everywhere
(In my dreams) I don't have to care
(In my dreams) Follow red balloons
(In my dreams)
Here comes the dream
I can go everywhere
I don't have to care
Follow red balloons
Only lovely tunes
In my dreams (12x)
Here comes the dreamCaptcha
Liedje Dune In My Dreams is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In My Dreamsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dune In My Dreams downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In My Dreams in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.