Let's Fuck


Eyeballs for breakfast
Jack off for lunch
I'd like you better if you had a fuckin cunt
Let's fuck- let's fuck
I'm made of rubber
You're made of glue
I wanna stick my fucking cock inside of you
Let's Fuck
I am the best fuckin fuck in the whole USA
I can fuck you to death, I can fuck you to stay(?)
I am the best fucking fuck in the whole fuckin world
Dog eat dog, boy eat girl
I'm the duke of fuckin earl
Let's fuck
Old enough to bleed, old enough to breed
Old enough to pee then she's old enough for me
Let's fuckCaptcha
Liedje Dwarves Let's Fuck is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let's Fuckmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dwarves Let's Fuck downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let's Fuck in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.