Big Big World (TNT Big Phat Mix)I can see the first leaf falling
It's all yellow and nice
It's so very cold outside
Like the way I'm feeling inside

I'm a big big girl in a big big world
It's not a big big thing if you leave me
But I do do feel that I too too will miss you much
Miss you much

Outside it's now raining
And tears are falling from my eyes
Why did it have to happen?
Why did it all have to end?

I'm a big big girl in a big big world
It's not a big big thing if you leave me
But I do do feel that I too too will miss you much
Miss you much

I have your arms around me, oh like fire
But when I open my eyes you're gone
You're gone, you're gone
You're gone, you're gone

I'm a big big girl in a big big world
It's not a big big thing if you leave me
But I do do feel that I too too will miss you much
Miss you much

I'm a big big girl in a big big world
It's not a big big thing if you leave me
But I do do feel that I too too will miss you much
Miss you muchCaptcha
Widget
Liedje Emilia Big Big World (TNT Big Phat Mix) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Big Big World (TNT Big Phat Mix)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Emilia Big Big World (TNT Big Phat Mix) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Big Big World (TNT Big Phat Mix) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.