Good SignYes this is a good sign
This is a good sing
Come, come, come ey!

It is a good sign mh,mh,mh
Yes it is a good sign yes
I keep felling it
It is a good sign
Yes it is a good sign
You`re my king and
I`m your queen
and everything will be so right

Baby baby baby
the day has begun
the butterflies are flying
and birds are singing
can you feel the thythm
the rhythm of the world
It`s out of there waiting
waiting for you and me

Refrain:
It is a good sing
Yes it is a good sign
This feeling came so suddenly
I don`t know if it`s right for me
but it is a good sign
Yes it is a good sign
You`re my king and
I??m your queen
and everything will be so right

Baby, baby, baby
The sky is so blue
The tiny cloud
smiling
and the sun is for you
We`ll make our own music
and let the wind cool us
honey don`t you know
that this is a real life

Refrain

Let the phone ring
Let the ice melt
Let the bus leave
Leave the radio on

Let the phone ring
Let the ice melt
Let the music play
Leave the radio on
Cause you know
This day is for me

Come, come, come

Refrain:

Yes is a good sign
Yes it is a good sign
This feeling came so suddenly
I don`t know if it`s right for me
It is a good sign
Come, come, come
Yes it is a good sign
Yeah

Refrain (2x)Captcha
Widget
Liedje Emilia Good Sign is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Good Signmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Emilia Good Sign downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Good Sign in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.