Johnny Come LatelyThinking about the way he smiles
He really seems to knock me off my feet
I know it's only been a while
He feels as though he's put a spell on me

Maybe it's a dream so I don't dare wake up
Cause he's the only thing I am thinking of
so I keep saying

chorus

Johnny come lately, he 's a new kid in town
And I 'll be thinking maybe I should put a little Johnny down
You might think it's crazy but ever since he came around
Me and Johnny lately, it's all that I can think about

Thinking about the way he walks
I feel my knees get weak when he passes by
it's something about the way talks
I find it hard to speak when he says hi
Crazy as it seems I just can't get enough
Cause he's the only thing i thinking of
so i keep saying

chorus

there's a paper moon in the velvet sky
And the stars shine bright when i am looking in your eyes
I know it's late so i must be asleep
I don't wanna wake up cause i know you won't be with me

chorusCaptcha
Widget
Liedje Emilia Johnny Come Lately is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Johnny Come Latelymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Emilia Johnny Come Lately downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Johnny Come Lately in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.