Songtekst van Far Too Jones: Nervous (Why Am I Shaking)

Nervous (Why Am I Shaking)


It loves to keep you on your knees
Begging baby, baby please
I reek of the scent of a sinner
I breathe the ache to be in you again
And it's just not enough

There's a kliller in the court tonight
But, I'll keep it to myself now
If I ain't proud
I'll never be ashamed
Here I am Here I am
Still taunted by the taste of salted skin
But, it's just not enough

And if we're so safe, why am I shaking?
And if we're all right, why am I shaking
I could be more than I was
If you're bored, then take what you will
Why am I shaking this time
Here we are
I can not do this again
I will not do this again
What have I done?
I'm shaking this time
Why am I shaking
I'm shaking this time
Why am I shakingCaptcha
Widget
Liedje Far Too Jones Nervous (Why Am I Shaking) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nervous (Why Am I Shaking)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Far Too Jones Nervous (Why Am I Shaking) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nervous (Why Am I Shaking) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.