Skin Suit


Shame and her sister
Wrap four legs around me
In ribbons and bows
I make the most peculiar package

What if I was the one
Who got carried away
What if everything was my fault

Wellthe spirit is still willing
Where the flesh remains weak
Like a fool I've been laughing
Where the wise man won't speak
And I crossed every line
That my conscience could find
Now I can't seem to sleep with myself

NoUnder my skin
Under my skin

I am sorry about the times I got scared
And I buried us here
Under my skin

Please wait
Wait a minute
Don't let this happen to me
I'm just not ready
I'm not quite ready
Please don't leave me here

My complacency kills every time
Under my skin
Complacency kills everything
Under my skin
Please don't leave me in here aloneCaptcha
Widget
Liedje Far Too Jones Skin Suit is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Skin Suitmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Far Too Jones Skin Suit downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Skin Suit in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.