Songtekst van Fear Before The March Of Flames: A Gift For Fiction

A Gift For Fiction


OH MY GOD
What have we learned?
OH MY GOD
We're doomed from the start

It's time to admit we're wrong and move on
Kick our habits, self improvement
Is anyone getting nervous?

We should all be afraid to die

I don't care as long as we, as long as we get there
Get there

Fought, you fought and you got what you want out of me
Caught, don't get caught, you'll be fucked if you know what I mean

Are you scared you can't tell me what your life's about?
Thought provoking, it's all we need
It's all we need

THE FEAR OF GOD IN US
IN ALL OF USCaptcha
Liedje Fear Before The March Of Flames A Gift For Fiction is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Gift For Fictionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fear Before The March Of Flames A Gift For Fiction downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Gift For Fiction in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.