Songtekst van Fear Before The March Of Flames: Lycanthropy

Lycanthropy


I can feel a pull from the outside world
A lonely shadow in the moonlit night
I can feel a pull from the outside world

Please pull me up with the oceans
Music is seen colors are heard
A dark vision of senses
Is this tasting the world?
To ruin the illusion
Is this primal or futile?
Is this instinct or evil?
Is this right or wrong?

I can feel a change
Yes i can feel a change inside me
Inside you
Gnash's through each stranger in the night
Your eyes will be opened
It will be too bright to see reality
When i wake up
In the morning
The taste lingers
On my lips

A love lost a lovers breath
What's best for me tonight is to let my coat fill in
A swift killer at each bite
People change when the pleasure starts to spoil
To my touch vivid colors appear
Dark visions it was all too bright to see
Reality what if this is all there is?
So sad to hear
Oblivious to the obvious that's you
That's you
A love lost a lovers breath
What's best for me tonight is to let my coat fill in
I'll be on my way in flightCaptcha
Liedje Fear Before The March Of Flames Lycanthropy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lycanthropymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fear Before The March Of Flames Lycanthropy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lycanthropy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.