Songtekst van Fear Before The March Of Flames: Dog Sized Bird

Dog Sized Bird


Have you seen me lately?
I am the dog sized bird on the tracks
I have an unhealthy handful of options
And a couple of trains on my back

I'm picking at remains of other lives
And watching colors and tragic looking passerbys

I am the dog sized bird
Picking at bones
Losing my nerve
Constantly calculating

There's time between trains, I know
There's time between trains, I know
And a right moment
To find a new set of tracks

There's time between trains
I know exactly how long

But I'm testing my conviction
And I may be primed for picking at any timeCaptcha
Widget
Liedje Fear Before The March Of Flames Dog Sized Bird is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dog Sized Birdmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fear Before The March Of Flames Dog Sized Bird downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dog Sized Bird in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.