Songtekst van Fear Before The March Of Flames: A Shoreline Perspective

A Shoreline Perspective


tonight ill lay here
the tides call my name but the land spares the depths of the sea
again youre waving
you swore you could swim but what now when your feet wont touch the ground
(do you remember who you used to be)

my sweet youre drowning
the shore beds my feet and theres no chance of me getting wet
but i swear
as you scream ill laugh
you scream "ironic" and beg for this fever to break

or the sweet cascading waves to pull you down

hey ocean floor
look how she longs for you
take her now for ive already left her for dead

its a childish thing you do splashing in the water

splashing
splashing
splashing
splashing

its a childish thing you do are you trying to?Captcha
Liedje Fear Before The March Of Flames A Shoreline Perspective is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Shoreline Perspectivemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Fear Before The March Of Flames A Shoreline Perspective downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Shoreline Perspective in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.